Làm thế nào để xoá tài khoản eJOY Learning

Bước 1: Truy cập website GlotDojo.com
Bước 2: Nhấn chọn ảnh đại diện ở góc màn hình phía bên phải
Bước 3: Vào phần Cài đặt tài khoản (Account Settings)
Bước 4: Ở mục Tài khoản (Account), bạn sẽ thấy có nút Xóa tài khoản (Delete Account). Bạn nhấn vào đấy để đi đến trang xóa tài khoản.

Bước 5: Nhập ID tài khoản của bạn và nhấn nút Xóa (Delete) để xóa tài khoản

Lưu ý: Khi bạn xác thực muốn xoá tài khoản trên eJOY Learning, bạn sẽ không thể tạo lại tài khoản với email đã bị xoá.