Table of contents

Inline Translation cho phép bạn nhanh chóng dịch từ hoặc câu trong khi đọc văn bản online. Đoạn dịch sẽ hiện kề bên ngay đoạn văn bản gốc, hỗ trợ bạn đọc dễ dàng hơn.

Mở tính năng Inline translation với 2 cách:

Cách 1: Dùng phím tắt: Ấn giữ phím I (cho cả bàn phím WindowsMac) đồng thời dùng chuột bôi đen từ hay đoạn văn cần tra.

Cách 2: Dùng chuột trái bôi đen từ hay đoạn văn cần dịch => Kích chuột phải vào đó => Chọn Glot Extension => Chọn Dịch trong dòng (Inline Translation.)