Pop-up Tiếng Nhật giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Nhật, giúp việc học tập Tiếng Nhật trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Cách tích hợp(tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo.

Giao diện Popup Tiếng Nhật

(1) Phiên âm

(2) Từ được tra và cách viết khác của từ được tra

(3) Mở mục Kanji

(4) Mở mục VÍ DỤ

(5) Mở mục NGỮ PHÁP

(6) Định nghĩa

(7) Ghim (Pin): ghim Pop-up và di chuyển pop-up trên màn hình

(8) Mở trang Cài Đặt Chung GlotDojo

(9) [P] Popularity: Mức độ phổ biến của từ

[N] Từ vựng Tiếng Nhật được phân loại theo các trình độ N1, N2, N3, N4, N5.  Khối lượng từ vựng trong N1 tiếng Nhật sẽ lớn và có độ khó cao cùng với nhiều mẫu kiến thức ngữ pháp, chữ Kanji nhất.

(10) Nghe cách phát âm

(11) Nút chuyển giữa từ điển Nhật - Anh và Nhật - Việt (hoặc từ điển khác bạn đã tải)

(12) Tìm kiếm hình ảnh và hình động của từ.