Làm Thế Nào Để Đăng Nhập Nếu Tôi Quên Mật Khẩu?
Table of contents

Bước 1: Mở trang đăng nhập Ejoy Learning:

Bước 2: Chọn Quên mật khẩu (Forgot your password)

Bước 3: Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn vào Cài đặt lại mật khẩu (Reset my password)

Bước 4: Kiểm tra hòm thư email của bạn. eJOY đã gửi tới bạn một đường link để thiết lập lại mật khẩu khác. Bạn click vào đường link này để nhập mật khẩu mới eJOY.
Nếu không thấy thư trong Inbox, bạn hãy kiểm tra trong thư mục Spam.

Lưu ý:

  • Nếu tài khoản của bạn được tạo với một địa chỉ email sai hoặc không có hiệu lực, eJOY rất tiếc là bạn sẽ không thể khôi phục lại được mật khẩu của bạn. Bạn cần phải sử dụng một địa chỉ email có hiệu lực để tạo một tài khoản khác.