Giao diện trang Cài Đặt Chung

Để chỉnh sửa cũng như xem đầy đủ các cài đặt và quản lý thiết lập của GlotDojo eXtension, bạn cần mở trang Cài Đặt Chung theo cách sau:

Kích chọn biểu tượng GlotDojo (1) => Chọn biểu tượng bánh răng (2) => Cài Đặt Chung

Cách mở trang Cài Đặt

Cách hiển thị biểu tượng Glotdojo

Nếu đã cài đặt GlotDojo Extension nhưng bạn không thấy biểu tượng GlotDojo trên thanh trình duyệt Chrome, hãy làm như sau:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng mảnh ghép (a)
  • Bước 2: Chọn ghim để hiển thị biểu tượng GlotDojo (b)
Cách hiển thị biểu tượng GlotDojo trên trình duyệt Chrome