Table of contents

Sau khi thanh toán thành công cho Từ Điển Add-on của Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật, bạn cần tải từ điển tương ứng về để có thể tra từ với pop-up từ điển cao cấp.

Các bước tải từ điển

Bước 1: Mở trang Cài Đặt Chung => chọn mục Từ điển Add-on

Cách mở trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

Bước 2: Chọn Từ điển Add-on bạn đã mua: Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật.

Bước 3: Tải từ điển Trung - Anh hoặc Nhật - Anh trước (vd: Tài điển Trung Anh là eJOYDict Chinese (English))

Bước 4: Tải từ điển Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật sang các ngôn ngữ khác.

Lưu ý: Bạn cần tải từ điển Trung - Anh hoặc Nhật - Anh  trước, sau đó mới tải từ điển dịch khác.

Cách tra từ Tiếng Trung hay tiếng Nhật với Premium Add-on

Đối với Tiếng Trung và Tiếng Nhật là hai ngôn ngữ có nhiều từ ghép, GlotDojo sẽ tự động tra được các từ ghép đó (khi bạn đã sở hữu Từ điển nâng cao) và thao tác tra từ theo một trong hai cách sau.

Cách 1- Quét với chuột giữa

Nhấn và giữ chuột giữa (Nút màu đỏ trong hình dưới) đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra.

Cách 2 - Quét với phím tắt (Shift là mặc định)

Nhấn và giữ phím Shift đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra

Đọc thêm: Cách tra từ Tiếng Trung hay tiếng Nhật với Từ Điển Add-on