Một tài khoản sở hữu Từ Điển Add-on, có thể được sử dụng đồng thời trên 3 thiết bị.

Quản lý thiết bị đang sử dụng Add-on

Bạn có thể quản lý các Thiết bị bạn đang dùng Add-on bằng cách: Đi đến trang Quản lý Addon theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trên trang chủ của GlotDojo

Bước 2: Click vào avatar (1) => chọn Subscriptions để mở trang Subscription (2)

Bước 3: Tại trang Subcription (3) => chọn thẻ Premium Add-on (4) để mở Quản lý Add-on tương ứng.

Trang Subscription
Trang Quản lý Add-on

Đọc Thêm: Làm sao để tải từ điển khi vượt quá số lượng thiết bị cho phép?