Khi chúng tôi cập nhật GlotDojo eXtension trên Chrome, GlotDojo sẽ tự động cập nhật trên trình duyệt Chrome, nhưng đôi lúc sẽ mất một khoảng thời gian từ vài tiếng đến 24 giờ để GlotDojo tự động cập nhật. Vì vậy khi GlotDojo đã cập nhật phiên bản mới nhưng trình duyệt của bạn vẫn chưa tự động cập nhật, bạn có thể cập nhật thủ công theo cách sau:

  • Bước 1- Kích chuột phải vào biểu tượng GlotDojo (1) => Chọn Manage Extensions (Quản lý các tiện ích) (2)
  • Bước 2: Bật Developer mode (Chế độ nhà phát triển) => Chọn Update  (Cập nhật)