Tại sao tôi nên tạo tài khoản?
Table of contents

Bạn có thể sử dụng tiện ích GlotDojo miễn phí mà không cần đăng ký tài khoản. Nhưng nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng GlotDojo Extension với các tính năng nâng cao, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký.

Việc Đăng ký tài khoản rất dễ dàng và khi đã đăng nhập, tài khoản sẽ cho phép bạn lưu giữ lịch sử tra từ, các thiết lập và cài đặt yêu thích, có thể truy cập và đồng bộ hóa giữa trang web, ứng dụng trên điện thoại (đang phát triển) hoặc tiện ích mở rộng và trên tất cả các thiết bị của bạn.

Đọc thêm: Cách đăng ký tài khoản eJOY Learning