Thay đổi tên người dùng và ảnh đại diện

Bước 1: Vào GlotDojo.com.
Bước 2: Chọn biểu tượng profile ở góc bên phải màn hình.
Bước 3: Chọn Cài đặt tài khoản (Account Settings).
Bước 4: Gõ vào các trường Tên hiển thị (Display name) Tên đăng nhập (User name) mới.
Bước 5: Chọn Lưu (Save) để lưu lại tên mới.

Trên eJOY GO

Bước 6: Nhấn vào Thay ảnh (Change Avatar) để thay ảnh đại diện của bạn.