Làm thế nào để tiếp thêm động lực cho GlotDojo?
Table of contents

GlotDojo là một sản phẩm của eJOY Learning Jsc. Là một công ty khởi nghiệp của những người đam mê ngôn ngữ và sáng tạo, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để tạo ra các sản phẩm giúp việc học ngoại ngữ trở nên thú vị.

Cám ơn bạn đã đồng hành cùng eJOY Learning. Để tiếp thêm động lực cho chúng tôi bạn có thể:

Bình chọn 5 sao cho GlotDojo Extension: Chrome Store

Bình chọn cho chúng tôi tại ProductHunt: https://www.producthunt.com/posts/ejoy-for-chrome

Product là cộng đồng dành cho người dùng và người làm sản phẩm, các Founder và CEO startup trên toàn thế giới.