GlotDojo eXtension cho phép bạn sử dụng các phím tắt để thuận tiện và nhanh chóng trong quá trình tra từ.

Danh sách các phím tắt cụ thể như sau:

Đối với Pop-up tra đa ngôn ngữ

[R]: Chuyển qua lại giữa các Tab khác nhau (Từ điển - Hình ảnh - Ảnh động)

Đối với  Pop-up Tiếng Nhật

[R]: Chuyển qua lại giữa các Tab khác nhau
[E]: Chuyển từ điển dịch  to EN / Từ điển thứ 2

Đối với Pop-up Tiếng Trung

[R]: Chuyển qua lại giữa các Tab khác nhau
[E]: Chuyển từ điển dịch  to EN / Từ điển thứ 2

[Alt]+[D]: Từ điển (Dictionary)
[Alt]+[C]: Hán tự (Characters)
[Alt]+[S]: Cách viết (Stroke)
[Alt]+[E]: Nguồn gốc (Etymology)
[Alt]+[S]: Ví dụ (Examples)
[Alt]+[G]: Ngữ pháp (Grammar)

Chú ý: Khi popup hiện lên bạn có thể dùng phím Alt để hiện gợi ý các phím tắt trên popup.