Để quản lý thanh toán bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tại trang chủ của GlotDojo => Click chuột trái vào Avatar => Chọn Cài đặt (Settings) để mở Cài đặt tài khoản (Account Settings) => Chọn Subscription.

Giao diện quản lý thanh toán (Subscription)

Bước 2: Tại trang Subscription bạn có thể xem thông tin chi tiết gói Pro, Add-on đã mua bằng cách click vào gói.

Giao diện chi tiết gói đã mua

(1) Thời gian sử dụng gói đã mua

(2) Cách thức thanh toán

(3) Ngày thanh toán

(4) Thông tin đăng nhập trên các thiết bị

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng các gói Từ Điển Add-on tại tối đa 3 thiết bị cùng lúc.