Game Viết trong ứng dụng GlotDojo yêu cầu bạn có bàn phím tiếng Trung để có thể gõ các Hán tự. Để cài đặt bàn phím tiếng Trung, bạn vui lòng đổi trong cài đặt máy hoặc tải bàn phím riêng trên cửa hàng ứng dụng.

Thay cài đặt trong máy

Trên iOS

Trên điện thoại iPhone, bạn có thể thêm tiếng Trung cho bàn phím bằng cách:

Cài đặt > Chung > Bàn phím > Các bàn phím >  Thêm bàn phím mới > Tiếng Trung Giản thể

Đối với bàn phím tiếng Trung giản thể, bạn có thể chọn 1 trong các bàn phím phổ biến Bính âm (Qwerty), Viết tay, Shuangpin hoặc Nét.

Chọn:

+ Bính âm: nếu bạn muốn dùng bàn phím Latin để gõ phiên âm Pinyin. Bàn phím sẽ tự động nhận diện và nhập từ tiếng Trung tương tự.

+ Viết tay: nếu bạn muốn dùng ngón tay viết chữ trên màn hình.

+ Nét: nếu bạn muốn sử dụng bàn phím kí tự tiếng Trung. Đây là bàn phím phổ thông mà người Trung Quốc sử dụng

+ Shuangpin: tương tự bàn phím Bính âm nhưng có thêm các âm phổ biến để tăng tốc độ gõ.

Trên Android

Trên các thiết bị Android khác nhau, giao diện có thể khác nhau. Tuy nhiên, cài đặt ngôn ngữ bàn phím sẽ nhìn tương tự như thế này:

Cài đặt > Ngôn ngữ & Bàn phím > Bàn phím > Chọn ngôn ngữ > Tiếng Trung Giản thể

Thay vì sử dụng bàn phím Android mặc định, bạn cũng có thể sử dụng bà n phím Android riêng.

Sử dụng bàn phím tiếng Trung riêng

Bạn có thể sử dụng tải bàn phím tiếng Trung chuyên dụng trên cửa hàng ứng dụng.

Trên iOS

Bạn có thể tham khảo một số bàn phím có hỗ trợ tiếng Trung trong App Store như Gboard, Microsoft Swiftkey.

Trên Android

Một số bàn phím để tham khảo trên Google Play gồm Microsoft Swiftkey, Google Pinyin Input, Chinese Keyboard 2021, Pinyin to Chinese.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt tiếng Trung cho bàn phím Microsoft Swiftkey:

Mở ứng dụng > Ngôn ngữ > Tất cả ngôn ngữ > Tiếng Trung (HK/PRC/Yue/TW)

Sau khi đã chọn, bạn trở lên phần Ngôn ngữ của bạn > bấm vào tiếng Trung vừa chọn > lựa chọn kiểu bố cục (Pinyin đầy đủ, Nét, Viết tay) > Thêm

Chú giải: "Tiếng Trung HK, TW, Yue" - chữ viết Phồn Thể tương ứng với tiếng Quảng Đông dùng tại Hong Kong, Đài Loan và Quảng Đông (Trung Quốc); "Tiếng Trung PRC" - chữ viết Giản thế tương ứng tiếng Phổ thông chính thức của Trung Quốc.