Pop-up Tiếng Trung giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Trung, giúp việc học tập Tiếng Trung trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Cách tích hợp(tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo.

Mục HÁN TỰ (CHARACTERS)

Tại mục này bạn có thể xem cách phân tích từ, các từ có nét tương đồng về cách viết hay cách phát âm, các từ liên quan đến từ được tra.

Giao diện phần HÁN TỰ của Pop-up Tiếng Trung nâng cao

(1) HEISIG: Phân tách thành phần của từ, giúp bạn dễ dàng nhớ từ hơn.

(2) SIMILAR CHARACTERS: Những từ có nét tương đồng về cách viết với từ được tra.

(3) HOMOPHONE: Những từ có phát âm tương đồng với từ được tra.

(4) TOP WORDS: Xếp hạng cụm từ phổ biến chứa từ được tra, bao gồm: cụm từ, Pinyin, định nghĩa, xếp loại HSK )