Pop-up Tiếng Trung giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Trung, giúp việc học tập Tiếng Trung trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Cách tích hợp(tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo.

Thanh tiêu đề Pop-up Tiếng Trung:

(1) Cách phát âm, Từ được tra (hiện dạng giản thể và phồn thể nếu có).

(2) Pinyin - Bính âm: giúp bạn phát bất kỳ từ tiếng Trung nào một cách dễ dàng.

(3) Dịch nghĩa

(4) Nghĩa Hán- Việt

(5) Ghim (Pin): ghim Pop-up và di chuyển pop-up trên màn hình

(6) Mở trang Cài Đặt Chung GlotDojo

(7) Cho biết từ thuộc bộ từ của chứng chỉ HSK mấy. HSK có 6 cấp độ, theo cấp độ nâng dần. Điểm số HSK là tiêu chuẩn để đo trình độ tiếng Trung của người học.

(8) Thứ hạng mức độ phổ biến của từ, Rank càng nhỏ cho thấy từ càng phổ biến.

(9) Nút chuyển từ điển Trung - Anh hay Trung - Việt (hoặc từ điển khác bạn đã tải)

(10) Các Đề mục trong Pop-up Tiếng Trung nâng cao: TỪ ĐIỂN (DICTIONARY), HÁN TỰ (CHARACTERS), CÁCH VIẾT (STROKE), NGỮ CĂN(ETYMOLOGY), VÍ DỤ(EXAMPLE), NGỮ PHÁP(GRAMMAR)