Table of contents

Pop-up General là Pop-up tra từ cơ bản của GlotDojo, giúp bạn tra cứu đa ngôn ngữ đi kèm cách phát âm, hình ảnh, ngữ nghĩa và mức độ phổ biến của từ...

Pop-up General

1- Từ được tra cùng phiên âm và cách phát âm

2- Ghim (Pin): ghim Pop-up và di chuyển pop-up trên màn hình

3- Trang Cài đặt GlotDojo

4- Dịch nâng cao (Advanced Translation): Mở Popup dịch đoạn văn bản

5- Cặp ngôn ngữ: Giúp chọn nhanh cặp ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ dịch để tra từ.

(5a) Chọn cặp ngôn ngữ.

(5b) Tạo cặp ngôn ngữ, quản lý cặp ngôn ngữ.

Cách tạo cặp ngôn ngữ cho Pop-up general🔥

6- ẢNH (IMAGE): Tại đây bạn có thể xem những hình ảnh tĩnh và ảnh động về từ, giúp cảm nhận về từ trực quan, dễ nhớ hơn.

7- Các nguồn tài liệu tham khảo khác nhau giúp bạn hiểu từ và định nghĩa của từ: Google Dịch, Google Tìm kiếm, Wikipedia.

8- Phần định nghĩa bao gồm:

  • Định nghĩa của từ
  • Những từ đồng nghĩa

9- Tần suất: Cho biết tần suất một bản dịch xuất hiện trong các tài liệu công khai của Google.

10- Lưu từ về để ôn tập: Tính năng hiện đang phát triển.