Từ điển Add-on Tiếng Nhật

Giới thiệu về Từ điển Tích hợp Tiếng Nhật và mẹo sử dụng.

Giải nghĩa Pop-up Tiếng Nhật - Mục NGỮ PHÁP

Danh sách cấu trúc ngữ pháp Tại tab Ngữ pháp có danh sách các cấu trúc ngữ pháp liên quan đến Từ được tra (1) Mỗi cấu trúc hiển thị: (2) Cấu trúc ngữ pháp (3) Dịch nghĩa cấu trúc (4) N1, N2, N3, N4, N5: Cấp độ của cấu

Toan
  Updated at  Oct 28, 2020
Giải nghĩa Pop-up Tiếng Nhật - Mục VÍ DỤ

Mục VÍ DỤ đưa ra các ví dụ chứa từ được tra, phiên âm và dịch nghĩa. Việc học từ vựng cùng bối cảnh ví dụ hay câu ví dụ giúp bạn dễ nhớ và hiểu từ vựng mới sâu hơn. Mỗi ví dụ bao gồm: (1) Nghe phát âm

Toan
  Updated at  Oct 28, 2020
Giải nghĩa Pop-up Tiếng Nhật - Mục Kanji

Chữ Kanji (漢字 - かんじ) hay Hán Tự là một hệ thống chữ tượng hình mượn từ chữ Hán được sử dụng trong hệ thống chữ viết tiếng Nhật hiện đại. Thực tế là số lượng Kanji trong tiếng Nhật so với số lượng chữ Hán mà người học tiếng

Toan
  Updated at  Oct 28, 2020
Giải nghĩa Pop-up Tiếng Nhật - Giới thiệu chung

Pop-up Tiếng Nhật giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Nhật, giúp việc học tập Tiếng Nhật trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn. Cách tích hợp(tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo. (1) Phiên âm (2) Từ được tra và cách

Toan
  Updated at  Oct 28, 2020
Cách kích hoạt Từ Điển Add-on đã mua trên thiết bị mới

Bạn đã sở hữu Từ Điển Add-on?, bạn muốn sử dụng Add-on trên một thiết bị mới? bạn cần làm theo các bước sau: Bước 1- Đăng nhập bằng tài khoản đã mua Từ Điển Add-on Bước 2- Truy cập Cài Đặt Chung => chọn Từ điển Add-on (1) Cách mở

Toan
  Updated at  Oct 20, 2020
Từ điển Cao cấp là gì?

Bên cạnh tính năng tra từ cơ bản, GlotDojo hỗ trợ Từ điển Add-on cho các ngôn ngữ, hiện tại là  Tiếng Trung và Tiếng Nhật Từ điển Cao cấp sẽ giúp bạn tra từ với những tính năng ưu việt trong khi lướt web hay xem Video: * Cho biết

Toan
  Updated at  Oct 20, 2020

Still can't solve the problem ?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

© 2024 eJOY English. All Rights Reserved.

Term of use | Privacy Policy