Cách đăng ký tài khoản eJOY Learning
Table of contents

Chỉ cần một tài khoản eJOY learning giúp bạn đăng nhập và sử dụng các sản phẩm của eJOY.

Link download GlotDojo Extension và các sản phẩm của eJOY

Tạo tài khoản trên website GlotDojo

(1) Bạn vào trang web GlotDojo.com
(2) Chọn Đăng nhập (Log in) => Chọn Tạo mới (Create one) để tạo tài khoản mới
(3) Chọn đăng ký tài khoản qua Facebook, Google hoặc tự gõ email, mật khẩu của bạn.

Tạo tài khoản trên GlotDojo eXtension

(1) Cài GlotDojo eXtension vào trình duyệt Chrome của bạn
(2) Chọn biểu tượng GlotDojo góc trên cùng bên trái trình duyệt.
Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo?
(3) Chọn Đăng nhập (Log in), bạn sẽ được trỏ đến trang đăng nhập, đăng kí tài khoản eJOY Learning để đăng ký tài khoản giống như trên website GlotDojo.

Một số lưu ý

(1) Bạn NÊN dùng email chính xác của bạn để đảm bảo bảo mật dữ liệu. Nếu tài khoản của bạn được tạo bằng một email sai hoặc không hợp lệ, chúng tôi sẽ không thể xác thực tài khoản cũng như không thể hỗ trợ trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hoặc cần tạo lại mật khẩu mới.
(2) Khi đăng ký bằng Facebook, bạn NÊN bổ sung hoặc xác thực thông tin email, Tên đăng nhập (User name) để giúp bạn đăng nhập được bằng email khi quên mật khẩu Facebook, hoặc không muốn log in bằng Facebook.

Các bước xác thực tài khoản:

  • Bước 1: Đăng nhập vào website GlotDojo.
  • Bước 2: Click chọn Cài đặt tài khỏan (Account Settings)
  • Bước 3: Nhập đúng email bạn đang dùng và chọn xác thực.

Đọc thêm: Làm thế nào để xác thực email