Quản lý Thiết lập

Cách sử dụng, tạo và quản lý các Thiết lập.

Tôi muốn tắt chức năng tra từ của GlotDojo trên một số trang Web

Thiết lập (Preset) cho phép bạn tạo nhiều cấu hình cài đặt khác nhau để nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng cho các mục đích khác nhau. Thiết lập giúp bạn thay đổi trải nghiệm tra từ một cách linh hoạt và tự động. Khi bạn không muốn sử dụng

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  02 Nov, 2020
Cài đặt trong Thiết lập - Từ điển Add-on

Từ điển Add-on là phần quản lý các từ điển Add-on cao cấp. Tại đây bạn có thể tải, xóa từ điển Add-on (Cần mua Add-on để có thể tải từ điển). Tải từ điển giúp bạn có thể tra từ với Popup Add-on cao cấp Hiện tại GlotDojo hỗ

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  07 Oct, 2020
Cài đặt trong Thiết lập - Dịch

Dịch (Translation) cho phép cài đặt ngôn ngữ dịch, nhà cung cấp dịch vụ dịch và dịch trong dòng. Tại trang Cài Đặt Chung => Chọn Thiết lập muốn cài đặt => chọn Dịch (Translation) Trang Cài Đặt Chung => Dịch (Translation)Cách truy cập trang Cài Đặt Chung của

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  07 Oct, 2020
Cài đặt trong Thiết lập - Pop-up

Tại Cài đặt Pop-up của Thiết lập cho phép bạn tùy chỉnh về mặt âm thanh và mặt hiển thị (kích cỡ, màu sắc...) của Pop-up Chỉnh sửa hiển thị Pop-up tại trang Cài Đặt Chung Trang Cài đặt=> Pop-upCách truy cập trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  06 Oct, 2020
Cài đặt trong Thiết lập - Quét

Quét (Scanning) là gì? Chức năng Quét sẽ giúp bạn tra từ nhanh hơn chỉ bằng cách giữ nút chuột giữa hay giữ phím tắt (mặc định là phím Shift) và đồng thời đưa chuột vào vị trí từ cần tra. Khi nào sử dụng chức năng quét?Đặc điểm

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  06 Oct, 2020
Cài đặt Thiết lập - Các trang web đã kích hoạt

Các trang web đã kích hoạt là gì"Các trang web đã kích hoạt"(Activated Websites) dùng để quản lý (thêm, xóa) các trang web đang sử dụng Thiết lập được chọn. Ví dụ: Bạn thêm trang “bbc.com” vào Thiết lập X. Từ đó mỗi khi bạn truy cập

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  06 Oct, 2020

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo