Từ điển Add-on

Giới thiệu về Từ điển Tích hợp

Làm sao để tải từ điển khi vượt quá số lượng thiết bị cho phép

Một tài khoản sở hữu Từ Điển Add-on, có thể được sử dụng đồng thời trên 3 thiết bị. Cách tải từ điển khi vượt quá số lượng thiết bị cho phépKhi vượt quá số lượng thiết bị cho phép, để tải từ điển bạn sẽ cần Khôi phục mua

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  30 Oct, 2020
Nâng cấp Add-on Từ điển Cao cấp bằng mã code

Dưới đây là hướng dẫn các bước để nâng cấp lên Từ điển Cao cấp Tiếng Trung/Tiếng Nhật sau khi nhận mã code gia hạn. Bạn có thể xem hướng dẫn trong email chứa mã code mà GlotDojo gửi, hoặc theo dõi các bước ở dưới đây. Bước 1:

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  26 Oct, 2020
Một Từ Điển Add-on có thể dùng cho bao nhiêu thiết bị?

Một tài khoản sở hữu Từ Điển Add-on, có thể được sử dụng đồng thời trên 3 thiết bị. Quản lý thiết bị đang sử dụng Add-onBạn có thể quản lý các Thiết bị bạn đang dùng Add-on bằng cách: Đi đến trang Quản lý Addon theo các bước sau:

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  20 Oct, 2020
Cách kích hoạt Từ Điển Add-on đã mua trên thiết bị mới

Bạn đã sở hữu Từ Điển Add-on?, bạn muốn sử dụng Add-on trên một thiết bị mới? bạn cần làm theo các bước sau: Bước 1- Đăng nhập bằng tài khoản đã mua Từ Điển Add-on Bước 2- Truy cập Cài Đặt Chung => chọn Từ điển Add-on (1) Cách

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  20 Oct, 2020
Từ điển Cao cấp là gì?

Bên cạnh tính năng tra từ cơ bản, GlotDojo hỗ trợ Từ điển Add-on cho các ngôn ngữ, hiện tại là  Tiếng Trung và Tiếng Nhật Từ điển Cao cấp sẽ giúp bạn tra từ với những tính năng ưu việt trong khi lướt web hay xem Video: Cho biết

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  20 Oct, 2020
Cách tra từ Tiếng Trung hay tiếng Nhật với Từ điển Add-on

Hiện tại GlotDojo hỗ trợ 2 ngôn ngữ có Từ Điển Add-on là Tiếng Trung và Tiếng Nhật Cách cài đặt Từ Điển Add-on của Tiếng Trung hay Tiếng Nhật Đối với Tiếng Trung và Tiếng Nhật là ngôn ngữ có nhiều từ ghép,  GlotDojo sẽ tự động tra được

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  08 Oct, 2020

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo