Pop-up Tiếng Trung giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Trung, giúp việc học tập Tiếng Trung trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Cách tích hợp (tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo.

Mục NGỮ CĂN (ETYMOLOGY)

Phần này giúp bạn phân tích về hình thái, căn nguyên của từ được tra.

Giao diện phần NGỮ CĂN của Pop-up Tiếng Trung nâng cao

(1) CẤU THÀNH (FORMATION): Sự cấu thành từ và các phương pháp ghi nhớ.

(2) PHÂN TÁCH (DECOMPOSITION): Cách phân tích từ.

(3)  NẰM TRONG HÁN TỰ (COMPONENT OF): Từ được tra là thành phần của các từ được liệt kê .

  • Tạo âm: Tạo âm(Phonetic) là các yếu tố trong một Hán tự cung cấp cho bạn manh mối về cách phát âm chữ đó . Chúng có thể được sử dụng để suy ra ngữ điệu của một Hán tự không xác định.
  • Không tạo âm: Từ được tra là thành phần của các từ được liệt kê, nhưng không tạo âm cho các từ này