Table of contents

Sau khi tải GlotDojo Extension, bạn đã có thể tra cứu đa ngôn ngữ theo 4 cách sau:

Cách 1 - Click đúp chuột

Kích đúp chuột trái vào từ cần tra >> Chọn biểu tượng GlotDojo

Cách 2 - Bôi đen

Bôi đen từ hay cụm từ cần tra >> Chọn biểu tượng GlotDojo

Cách 3 - Quét với chuột giữa

Sử dụng chức năng quét để tra từ bằng cách: Nhấn và giữ chuột giữa (Nút màu đỏ trong hình dưới) đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra.

Cách 4 - Quét với phím nóng (Shift là mặc định)

Nhấn và giữ phím Shift đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra


Chỉnh sửa nhanh tính năng Quét (tra từ bằng cách 3 và cách 4) tại Cài đặt nhanh

Giao diện Cài đặt nhanh

Cách mở Cài đặt nhanh

(1) Quét với chuột giữa (Scan with Middle mouse) - Cách 3: Tắt/ Bật chức năng tra từ với nút cuộn chuột.

(2) Quét với phím tắt (Scan with hotkey) - Cách 4: Mặc định là phím Shift, bạn có thể thay đổi phím quét hay vô hiệu hóa phím quét tại mục này.

(3) Quét bằng cách đưa chuột (Scan by hovering): Khi kích hoạt mục này bạn chỉ cần dưa chuột về vị trí từ cần tra thì Pop-up dịch sẽ hiện lên. Chức năng này chỉ có tác dụng một lần trên trang, sau khi F5 chức năng này sẽ bị tắt.

Ngoài ra bạn có thể kích hoạt chức năng này bằng cách: Kích chuột phải trên trang web => Chọn GlotDojo Extension => Quét bằng cách đưa chuột (Scan by hovering) => ON