Bước 1- Mở Cài Đặt Nhanh bằng cách: Click chuột trái vào biểu tượng GlotDojo(1).

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo trên Chrome?

GlotDojo's Dropdown

Bước 2- Kích mũi tên để hiện danh sách các Thiết lập => Chọn Thiết lập mong muốn (2)

Note: Thay đổi Thiết lập này chỉ là tạm thời (One-Off) (F5 lại trang sẽ quay về Thiết lập cũ của trang), để trang web bạn dùng luôn sử dụng thiết lập này hãy chọn Fixed (3)