Table of contents

Học ngoại ngữ qua phim hay video là một phương pháp học cực kỳ thú vị và hiệu quả. GlotDojo đã đưa những tính năng ưu việt nhất hỗ trợ bạn có thể vừa xem Video vừa có thể học tập ngoài ngữ mà không nhàm chán.

Giao diện của Glot trên trang Video

Hiện nay GlotDojo đang hỗ trợ việc học ngoại ngữ trên các nền tảng xem phim và video phổ biến như sau:

Netflix.com

Youtube.com

Ted.com

Primevideo.com

Udemy.com

Coursera.org

Futurelearn.com

Khanacademy.org

WeTV.vip

Iq.com

Ngoài các trang đã được hỗ trợ mạnh mẽ, Bạn cũng cũng có thể sử dụng GlotDojo để tra từ trên các trang Video có phụ đề khác, tham khảo bài sau:

Đọc thêm: Làm thế nào để sử dụng GlotDojo tra từ trên các trang video có phụ đề khác ?