Quét (Scanning) là gì?

Chức năng Quét sẽ giúp bạn tra từ nhanh hơn chỉ bằng cách giữ nút chuột giữa hay giữ phím tắt (mặc định là phím Shift) và đồng thời đưa chuột vào vị trí từ cần tra.

Khi nào sử dụng chức năng quét?

Đặc điểm tính năng của chức năng Quét:

  • Gíup bạn tra từ nhanh chóng
  • Tra từ trên các trang web không cho sử dụng chuột, không thể bôi đen
  • Có khả năng nhận diện và tra từ ghép đối với tiếng Trung và tiếng Nhật.
  • Chức năng Quét để tra từ có thể sử dụng ngay khi xem video (trên các trang Glot hỗ trợ), đọc báo. Hiện tại tính năng Quét chưa hỗ trợ quét trên file PDF.

Chỉnh sửa tính năng Quét tại trang Cài đặt

Trong trường hợp bạn muốn vô hiệu hóa chức năng quét hay thay đổi tùy chọn quét hãy đọc bài viết này:

Để mở cài đặt quét: Tại trang Cài Đặt Chung => Chọn Thiết lập muốn cài đặt => chọn Quét (Scanning)

Trang Cài Đặt Chung => Quét (Scanning)

Cách truy cập trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

(1) Quét với chuột giữa: Tắt/ Bật chức năng tra từ với nút cuộn chuột.

(2) Phím quét bổ trợ: Mặc định là phím Shift, bạn có thể thay đổi phím quét hay vô hiệu hóa phím quét tại mục này.

(3) Ưu tiên pop-up khi quét: Nếu bạn đã mua add on tiếng Trung hoặc tiếng Nhật, bạn có thể tắt và bật chức năng tra từ với pop-up Add-on Tiếng Trung, Tiếng Nhật ở mục này, cũng như sắp xếp thứ tự để ưu tiên tra từ bằng pop-up nào: pop-up Tiếng Trung, pop-up Tiếng Nhật hay pop-up Multi-Language.


Chỉnh sửa nhanh tính năng Quét tại Cài đặt nhanh

Giao diện Cài đặt nhanh

Cách mở Cài đặt nhanh

(1) Quét với chuột giữa (Scan with Middle mouse): Tắt/ Bật chức năng tra từ với nút cuộn chuột.

(2) Quét với phím tắt (Scan with hotkey): Mặc định là phím Shift, bạn có thể thay đổi phím quét hay vô hiệu hóa phím quét tại mục này.

(3) Quét bằng cách đưa chuột (Scan by hovering): Khi kích hoạt mục này bạn chỉ cần dưa chuột về vị trí từ cần tra thì Pop-up dịch sẽ hiện lên. Chức năng này chỉ có tác dụng một lần trên trang, sau khi F5 chức năng này sẽ bị tắt.

Ngoài ra bạn có thể kích hoạt chức năng này bằng cách: Kích chuột phải trên trang web => Chọn GlotDojo Extension => Quét bằng cách đưa chuột (Scan by hovering) => ON