Từ điển Add-on là phần quản lý các từ điển Add-on cao cấp. Tại đây bạn có thể tải, xóa từ điển Add-on (Cần mua Add-on để có thể tải từ điển). Tải từ điển giúp bạn có thể tra từ với Popup Add-on cao cấp

Hiện tại GlotDojo hỗ trợ 2 ngôn ngữ có từ điển Add-on là Tiếng TrungTiếng Nhật

Hướng dẫn tải từ điển

Bước 1: Mở cài đặt Từ điển.

Mở trang Cài Đặt Chung => Chọn Thiết lập muốn cài đặt => chọn mục Từ điển (Dictionaries Add-on) (1).

Cách mở trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

Bước 2:Chọn từ điển bạn đã mua Add-on: Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật.
Bước 3: Tải từ điển Trung - Anh hoặc Nhật - Anh trước
Bước 4: Tải từ điển Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật sang các ngôn ngữ khác.

Lưu ý: Bạn cần tải từ điển Trung - Anh hoặc Nhật - Anh  trước, sau đó mới tải từ điển dịch khác.

Cách tra từ Tiếng Trung hay tiếng Nhật với Từ điển Add-on

Đối với Tiếng Trung và Tiếng Nhật là ngôn ngữ có nhiều từ ghép,  GlotDojo sẽ tự động tra được các từ ghép đó khi bạn thao tác theo một trong hai cách sau.

Cách 1- Dùng chuột giữa

Nhấn và giữ chuột giữa (Nút màu đỏ trong hình dưới) đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra.

Cách 2- Dùng Phím nóng

Nhấn và giữ phím Shift đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra