Hiện tại GlotDojo hỗ trợ 2 ngôn ngữ có Từ Điển Add-onTiếng TrungTiếng Nhật

Cách cài đặt Từ Điển Add-on của Tiếng Trung hay Tiếng Nhật

Đối với Tiếng Trung và Tiếng Nhật là ngôn ngữ có nhiều từ ghép,  GlotDojo sẽ tự động tra được các từ ghép đó khi bạn sở hữu Từ điển nâng cao và thao tác tra từ theo một trong hai cách sau.

2 cách tra từ bằng tính năng Quét

Cách 1- Quét với chuột giữa

Nhấn và giữ chuột giữa (Nút màu đỏ trong hình dưới) đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra.

Cách 2 - Quét với phím nóng (Shift là mặc định)

Nhấn và giữ phím Shift đồng thời đưa chuột về vị trí từ cần tra

2 cách tra từ trên giúp bạn có thể tra từ trên Báo và trên Video, tra từ đơn tra từ ghép.

Tra từ khi lướt web với Từ Điển Tích hợp Tiếng Trung
Tra từ khi xem phim với Từ Điển Tích Hợp Tiếng Trung