Table of contents

GlotDojo eXtension là tiện ích giúp hiển thị hai phụ đề song song, giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn khi xem tại các nền tảng Video như Youtube, Netflix, Ted...

Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ


Để bật hai phụ đề song ngữ, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở video có 2 phụ đề trở lên

Bước 2: Bấm vào biểu tượng GlotDojo (1) để cài đặt cho hai phụ đề:

  • Cài đặt cho phụ đề trên: Chọn Phụ đề trên (Upper subtitles) (2)

(3) Phụ đề (Subtitles): Chọn tích V để bật phụ đề trên

(4) Ngôn ngữ (Language): Chọn ngôn ngữ cho phụ đề trên

(5) Làm mờ phụ đề (Blur subtitles)

(6) Cài đặt cỡ chữ(Font size) và định dạng chữ(Format)

  • Cài đặt cho phụ đề dưới: Chọn Phụ đề dưới (Lower subtitles) (7)

(8) Phụ đề (Subtitles): Chọ tích V để bật phụ đề dưới

(9) Ngôn ngữ (Language): Chọn ngôn ngữ cho phụ đề dưới

(10) Tùy chỉnh các cài đặt khác như:  Làm mờ phụ đề (Blur subtitles), Cài đặt cỡ chữ(Font size) và định dạng chữ(Format)

Bước 3: Xem phim với phụ đề song ngữ

Dual Sub

Chú ý: Trường hợp Netflix không có phụ đề với ngôn ngữ của bạn thì bạn có thể xem nghĩa dịch theo hướng dẫn sau:

Tính năng Dịch cả câu phụ đề