Table of contents

Bạn đã sở hữu Từ Điển Add-on?, bạn muốn sử dụng Add-on trên một thiết bị mới? bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1- Đăng nhập bằng tài khoản đã mua Từ Điển Add-on

Bước 2- Truy cập Cài Đặt Chung => chọn Từ điển Add-on (1)

Cách mở trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

Bước 3- Chọn ngôn ngữ bạn đã mua Từ Điển Add-on (2)=> Click chọn Khôi phục mua hàng (Restore Purchase) (3) => Xong

Cài Đặt Chung >> Từ điển Add-on

Sau khi Khôi phục mua hàng thành công => Bạn cần tải Từ điển (4) để có thể tra từ với Từ Điển Add-on trên thiết bị mới.

Lưu ý: Bạn cần tải từ điển Trung - Anh hoặc Nhật - Anh  trước, sau đó mới tải từ điển dịch khác.


Ngoài ra bạn cũng có thể "Khôi phục mua hàng" bằng cách:

Mở Cài Đặt Nhanh => Chọn mục Tài Khoản => Click Khôi phục mua hàng (Restore Purchase) (3) => Xong => Sau khi Khôi phục mua hàng thành công => Bạn cần tải Từ điển để có thể tra từ với Từ Điển Add-on trên thiết bị mới.