Thanh toán

Thông tin về thanh toán các gói nâng cao của GlotDojo

Cách thức thanh toán các gói Từ điển Cao cấp và gói PRO của GlotDojo

Bạn có thể thanh toán trực tuyến gói Từ Điển Add-on hay các gói PRO của GlotDojo. Lựa chọn gói muốn mua: Từ Điển Tích Hợp: Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật => chọn gói thanh toán => chọn hình thức thanh toán  => tiến hành thanh toán. Lưu ý: Bạn cần đăng nhập

Toan
  Updated at  Oct 30, 2020
Nâng cấp Add-on Từ điển Cao cấp bằng mã code

Dưới đây là hướng dẫn các bước để nâng cấp lên Từ điển Cao cấp Tiếng Trung/Tiếng Nhật sau khi nhận mã code gia hạn. Bạn có thể xem hướng dẫn trong email chứa mã code mà GlotDojo gửi, hoặc theo dõi các bước ở dưới đây. Bước 1:

Toan
  Updated at  Oct 26, 2020
Quản lý Thanh toán (Subscription)

Để quản lý thanh toán bạn làm theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập tại trang chủ của GlotDojo => Click chuột trái vào Avatar => Chọn Cài đặt (Settings) để mở Cài đặt tài khoản (Account Settings) => Chọn Subscription. Bước 2: Tại trang Subscription bạn có thể xem thông tin

Toan
  Updated at  Oct 20, 2020

Still can't solve the problem ?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

© 2024 eJOY English. All Rights Reserved.

Term of use | Privacy Policy