Thanh toán

Thông tin về thanh toán các gói nâng cao của GlotDojo

Cách thức thanh toán các gói Từ điển Cao cấp và gói PRO của GlotDojo

Bạn có thể thanh toán trực tuyến gói Từ Điển Add-on hay các gói PRO của GlotDojo. Lựa chọn gói muốn mua:Từ Điển Tích Hợp: Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật => chọn gói thanh toán => chọn hình thức thanh toán  => tiến hành thanh toán. Lưu ý: Bạn

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  30 Oct, 2020
Nâng cấp Add-on Từ điển Cao cấp bằng mã code

Dưới đây là hướng dẫn các bước để nâng cấp lên Từ điển Cao cấp Tiếng Trung/Tiếng Nhật sau khi nhận mã code gia hạn. Bạn có thể xem hướng dẫn trong email chứa mã code mà GlotDojo gửi, hoặc theo dõi các bước ở dưới đây. Bước 1:

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  26 Oct, 2020
Quản lý Thanh toán (Subscription)

Để quản lý thanh toán bạn làm theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập tại trang chủ của GlotDojo => Click chuột trái vào Avatar => Chọn Cài đặt (Settings) để mở Cài đặt tài khoản (Account Settings) => Chọn Subscription. Giao diện quản lý thanh toán (Subscription)Bước

GlotDojo GlotDojo
  Updated at  20 Oct, 2020

Still can't solve the problem?

If you don't find an article you need, feel free to contact us for further support.

All copyright reserved eJOY Learning@. With love from GlotDojo