Cộng đồng Ejoy cùng GlotDoJo - Nơi những con ngừơi đam mê học ngoại ngữ gặp nhau. Tại đây bạn có thể gặp những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới, chia sẻ những trải nghiệm, học hỏi lẫn nhau, đồng hành cùng nhau trong quá trình học ngoại ngữ. https://tribe.ejoylearning.com/

Trang cộng đồng eJOY Learning.
eJOY Learning LLC