Table of contents

Tại Cài đặt Pop-up của Thiết lập cho phép bạn tùy chỉnh về mặt âm thanh và mặt hiển thị (kích cỡ, màu sắc...) của Pop-up

Chỉnh sửa hiển thị Pop-up tại trang Cài Đặt Chung

Trang Cài đặt=> Pop-up

Cách truy cập trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

(1) Phát âm tự động (Auto pronunciation): Bật/ Tắt Tự động phát âm khi tra từ

(2) Chế độ hiển thị Popup (Popup display mode):

Hiển thị lập tức/Chỉ hiện biểu tượng/ Không hiển thị

(3) Chế độ hiển thị dịch văn bản (Advanced Translation Display): (Sử dụng trong trường hợp tra đoạn văn bản (bằng cách bôi đen đoạn))

Hiển thị lập tức/Chỉ hiện biểu tượng/ Không hiển thị

(4) Kích cỡ popup (Popup size): Nhỏ/ Trung bình/ Lớn

(5) Kiểu bóng popup (Popup shadow style): Nhận diện tự động/ Sáng/ Tối

(6) Chế độ popup (Popup theme): Sáng/ Tối

(7) Kiểu popup (Popup style): Trắng/ Xám/ Vàng/ Xanh/ Tím

(8) Xem trước Pop-up (Preview)


Chỉnh sửa hiển thị Pop-up tại Cài đặt nhanh

Giao diện Cài đặt nhanh

Cách mở Cài đặt nhanh

(1) Phát âm tự động(Auto pronunciation): Bật/ Tắt Tự động phát âm khi tra từ

(2) Chế độ hiển thị Popup(Popup display mode):

Hiển thị lập tức/Chỉ hiện biểu tượng/ Không hiển thị

(3) Chế độ hiển thị Popup nâng cao (Advanced Translation Display): (Sử dụng trong trường hợp tra đoạn văn bản (bằng cách bôi đen đoạn))

Hiển thị lập tức/Chỉ hiện biểu tượng/ Không hiển thị

(4) Chế độ popup (Popup theme): Sáng/ Tối

(5) Kiểu popup (Popup style): Trắng/ Xám/ Vàng/ Xanh/ Tím

(6) Kích cỡ popup (Popup size): Nhỏ/ Trung bình/ Lớn