Game là gì?

Bạn có thể xem lại các từ đã lưu của mình bằng game (trò chơi). Có 2 loại game là game Cổ  điển và Tăng tốc. Mức độ từ của bạn chỉ được tính khi bạn chơi trò chơi Cổ điển.

Làm thế nào để chơi game?

Bạn có thể truy cập trò chơi đánh giá theo 2 cách:

  • Cách 1: Vào Trang chủ => chọn sổ từ bạn muốn ôn => Biểu tượng game.

Sau đó, chọn game bạn muốn chơi.

  • Cách 2: Vào My Wordbook => nhấp vào biểu tượng [...] bên phải sách từ => chọn “Chơi với….”.

Thuật toán lặp lại ngắt quãng được sử dụng thế nào trong GlotDojo?

Thuật toán lặp lại ngắt quãng đơn giản là giúp bạn ghi nhớ hiệu quả bằng cách quyết định bao giờ thì bạn phải ôn tập một thẻ từ mỗi khi bạn ôn thẻ đó. Nếu đó là một thẻ từ yếu (tức bạn thấy mình không thuộc nó), GlotDojo sẽ yêu cầu bạn ôn tại thẻ sớm. Đối với một thẻ bạn ghi nhớ tốt (một thẻ từ mạnh), từ đó sẽ được lặp lại trong buổi thực hành của bạn sau thời gian dài hơn như 4 tuần hay 2 tháng, tùy theo tính toán của thuật toán.

Trong GlotDojo, có 3 trò chơi Cổ điển theo dõi sự khả năng ghi nhớ của bạn với Thuật toán lặp lại ngắt quãng : Thẻ Từ, Viết, Viết Hanzi.

Cài đặt thuật toán

Vào Thẻ Từ vựng/ Viết/ Viết Hanzi => Cài đặt => Lặp lại ngắt quãng => Thời gian ôn tối thiểu để thay đổi thời gian ôn tập tối thiểu. Mức này tương đương các từ ở cấp độ 1, tức các từ yếu nhất. Như vậy, các từ bạn nhớ kém nhất sẽ xuất hiện lại \của bạn sau khoảng thời gian này.

Khoảng thời gian này sẽ được nhân lên ở mỗi cấp độ cao hơn, tức càng nhớ tốt một thẻ thì  càng lâu phải ôn lại nó. Sau khi thay đổi Khoảng thời gian xem lại, bạn có thể nhấn Nhấn vào đây để xem khoảng thời gian tùy chỉnh của bạn thay đổi như thế nào với các cấp độ.

Trò chơi Cổ điển là gì?

Trò chơi cổ điển là các trò chơi dựa trên Lặp lại ngắt quãng, bao gồm Thẻ từ vựng, Viết và Viết Hanzi. Ở các trò này, sau khi ôn mỗi thẻ, bạn sẽ được yêu cầu đánh giá mức độ ghi nhớ của mình bằng cách nhấn vào một trong 4 nút phản hồi ở phía dưới - Kém, Khó, Tốt, Tuyệt vời.

Trong  Thẻ từ vựng, một thuật ngữ sẽ được hiển thị và bạn cần cố gắng nhớ nghĩa của nó là gì. Đôi khi nghĩa sẽ được hiện trước và bạn sẽ cần nhớ thuật ngữ. Điều này phụ thuộc vào cài đặt bạn lựa chọn và sẽ được giải thích ở bên dưới.  

Trong game Viết, bạn sẽ được yêu cầu viết câu trả lời thay vì chỉ cố gắng triệu hồi trí nhớ.

Trong Hanzi Writing, bạn sẽ được yêu cầu trả lời bằng cách vẽ các ký tự Trung Quốc theo đúng thứ tự lên màn hình. Bạn sẽ được hướng dẫn khi viết câu trả lời đầu tiên. Sau 3 lần thử viết nét không thành công, hướng dẫn sẽ xuất hiện trở lại.

Cài đặt trò chơi cổ điển

Có những cài đặt cụ thể chỉ được áp dụng cho Trò chơi cổ điển. Để truy cập các cài đặt Trò chơi Cổ điển này, hãy truy cập vào trò chơi Thẻ Từ vựng/ Viết/ Viết Hanzi => Cài đặt.

Quy mô bài học: Số lượng thẻ bạn muốn xem lại trên mỗi buổi đánh giá.

Nút phản hồi: Quyết định số lượng nút phản hồi bạn muốn sử dụng. Ví dụ, với 4 nút, chúng sẽ là Kém, Khá, Tốt và Xuất sắc

Tự động phát âm thanh: Tự động phát âm thanh sau khi hiển thị câu trả lời

Kiểu đánh giá: Chọn cách bạn muốn đánh giá thẻ.

  • Xuôi: Hiển thị thuật ngữ, trả lời với định nghĩa
  • Ngược: Hiển thị định nghĩa, trả lời với thuật ngữ
    - 50-50: Xem lại cả hai bên. Với các thẻ ở cấp độ dưới 0-4, bạn sẽ thấy thuật ngữ trước. Tại 5-9, bạn sẽ thấy định nghĩa trước.

Ưu tiên ôn tập: Quyết định loại thẻ bạn muốn ôn.

  • Thẻ đến hạn trước: Xem xét các thẻ đến hạn trước
  • Thẻ mới trước: Xem lại các thẻ mới trước tiên
  • Không có ưu tiên: Các thẻ đến hạn và thẻ mới sẽ được ôn như nhau

Thời gian ôn tối thiểu: Khoảng thời gian tối thiểu giữa hai lần đánh giá, tương đương với Cấp độ 1.

Trò chơi Nhanh là gì?

Trò chơi Nhanh là trò chơi không có Khoảng cách-Lặp lại và có giới hạn thời gian. Các trò chơi này bao gồm: Nhiều lựa chọn, Phản xạ, Ghép nối, Sắp xếp lại và Nguyên tử.

Trắc nghiệm: Trong trò chơi này, hãy chọn câu trả lời đúng của bạn trong số 4 lựa chọn đã cho.

Phản xạ: Trong trò chơi này, bạn được cung cấp một thuật ngữ và định nghĩa của nó. Chọn Có nếu định nghĩa đúng, chọn Không nếu không.

Kết hợp: Trong trò chơi này, di chuyển tất cả các thuật ngữ về đúng nghĩa của chúng.

Ghép: nối các từ với nghĩa đúng của chúng.

Sắp xếp: Sắp xếp lại các thành phần của một cụm từ / từ ghép hoặc trong trường hợp là các từ đơn, hãy chọn từ đúng sau khi nghe âm thanh. Trun

Atom: Trong trò chơi này, sắp xếp các chữ cái theo thứ tự chiều kim đồng hồ trên một vòng và di chuyển các chữ không liên quan sang một vòng khác. Số bên trong các vòng là số lần thử bạn còn lại.