Bên cạnh tính năng tra từ cơ bản, GlotDojo hỗ trợ Từ điển Add-on cho các ngôn ngữ, hiện tại là  Tiếng TrungTiếng Nhật

Từ điển Cao cấp sẽ giúp bạn tra từ với những tính năng ưu việt trong khi lướt web hay xem Video:

  • Cho biết định nghĩa chi tiết về từ cùng với cách phát âm, hình ảnh và ví dụ trực quan.
  • Tự động nhận diện từ đơn, từ ghép, thành ngữ khi tra.
  • Phân tích từ, nguồn gốc từ và mẹo ghi nhớ.
  • Hiển thị các từ đồng âm.
  • Hiển thị cấp độ và độ phổ biến của từ.
  • Giải thích cấu trúc ngữ pháp của từ và cách dùng từ.
  • Hướng dẫn cách viết và luyện viết.
Tra từ khi xem phim với Từ Điển Tích Hợp Tiếng Trung
Giao diện Từ Điển Tích Hợp Tiếng Nhật

Đọc thêm

Cách cài đặt Từ Điển Cao cấp vào tiện ích GlotDojo.

Cách tra từ Tiếng Trung hay tiếng Nhật với Từ Điển Cao cấp