Table of contents

Khung Cài Đặt Nhanh chứa 4 đầu mục là: Cài Đặt Nhanh - Tra từ - Hỗ trợ - Tài khoản.

Cách mở Khung Cài Đặt Nhanh

Cài đặt nhanh

Cài Đặt Nhanh chứa những cài đặt cần thiết nhất cho trải nghiệm tra từ. Mở Cài Đặt Nhanh giúp bạn chỉnh sửa các cài đặt một cách nhanh chóng.

Giao diện cài đặt nhanh

(1) Lựa chọn Thiết lập cho trang, Tạo thiết lập mới. Đọc thêm

(2) Áp dụng cài đặt của Thiết lập được chọn lên Website một cách Tạm thời hoặc Vĩnh viễn.

(3) Lựa chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch cho Popup tra từ

(4) Thay đổi nhanh các cài đặt trong Thiết Lập. Bạn có thể đưa chuột vào Gợi ý (?) để hiểu rõ hơn về các cài đặt này.


Tra nghĩa

Tra nghĩa giúp bạn tra cứu nhanh chóng trên các trang không cho phép tra từ hay trên trang PDF

(1) Lựa chọn ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch. Mặc định là tự động nhận diện ngôn ngữ cần tra

(2) Nhập từ, cụm từ muốn tra


Hỗ trợ

(1) Cộng đồng: Nơi trao đổi đam mê, kinh nghiệm học ngoại ngữ với các thành viên trên toàn thế giới.

(2) FAQ: Frequently Asked Questions: Các câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sử dụng GlotDojo.

(3) Báo cáo lỗi: Bạn có thể đề xuất tính năng hay báo cáo lỗi bạn gặp phải tại đây.

(4) Chat với chúng tôi: Chat trực tiếp với eJOY team.

(5) Đánh giá sản phẩm trên Chrome Store để giúp chúng tôi phát triển sản phẩm tốt hơn

(6) Hai sản phẩm chính của eJOY Learning:

  • eJOY English: Học tiếng anh
  • GlotDojo: Học đa ngôn ngữ

Tài khoản

Bạn có thể đăng nhập, đăng xuất, xem thông tin Từ Điển Tích Hợp đã mua tại phần này.

(1) Cài đặt tài khoản.

(2) Quản lý Từ Điển Tích Hợp Tiếng trung và tiếng Nhật.

(3) Lịch sử tra từ