Làm thế nào để thay đổi email
Table of contents

Bạn có thể thay đổi email với điều kiện email đó chưa được xác thực và bạn đăng nhập trực tiếp qua tài khoản eJOY Learning hoặc đăng nhập qua Google.

đăng nhập trực tiếp tại eJOY hoặc đăng nhập qua Google

Bạn thực hiện theo các bước sau để thay đổi email:

  1. Đăng nhập vào websites GlotDojo.
  2. Click vào biểu tượng tài khoản ở góc phải.
  3. Chọn Cài đặt tài khoản (Account Settings).
  4. Chọn Thay đổi email (Change email).
  5. Điền thông tin email mới.
  6. Gõ mật khẩu xác thực.
  7. Chọn lưu thông tin thay đổi.

Lưu ý: Sau khi thay đổi email, bạn nên xác thực email, để nâng cao tính bảo mật của tài khoản.