Hiện tại, GlotDojo chỉ hỗ trợ phiên âm cho tiếng Trung và Nhật. Để có thể hiển thị phiên âm cho hai ngôn ngữ này trên phụ đề Netflix, YouTube, bạn cần mua Từ điển cao cấp tương ứng và tải từ điển xuống để xem được phiên âm.

Để mua Từ điển tiếng Trung cao cấp, bạn truy cập: https://glotdojo.com/vi/premium/chinese

Từ điển tiếng Nhật cao cấp: https://glotdojo.com/vi/premium/japanese