Table of contents

Thông báo cho chúng tôi về lỗi dịch sai

Để báo cáo sự cố với một từ/bản dịch, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email glotdojo@ejoylearning.com hoặc gửi thông tin chi tiết bằng cách vào More => Liên hệ với chúng tôi => Báo cáo lỗi

Tôi gặp vấn đề về đồng bộ hóa

Đảm bảo rằng bạn có kết nối Internet ổn định và đã kích hoạt đồng bộ hóa. Xem Đồng bộ hóa.

Đôi khi, có thể mất vài phút để hoàn tất quá trình đồng bộ hóa. Nếu bạn cho rằng có sự cố và không thể đồng bộ các từ mới đã thêm, hãy cho chúng tôi biết qua email glotdojo@ejoylearning.com hoặc vào Liên hệ với chúng tôi => Báo cáo lỗi và gửi cho chúng tôi thông báo chi tiết về vấn đề bạn gặp phải.

Báo cáo các lỗi khác

Để báo cáo lỗi, hãy truy cập More => Liên hệ với chúng tôi => Phản hồi lỗi. Viết chi tiết loại lỗi bạn gặp phải và nhấn Gửi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sau vài giờ làm việc (hoặc vài ngày nếu bạn gửi vào cuối tuần hoặc ngày lễ quan trọng).

Âm thanh của tôi không hoạt động. Làm cách nào để khắc phục sự cố này? *

  • Đảm bảo điện thoại của bạn không bị tắt tiếng và bạn có thể nghe thấy âm thanh ứng dụng khi sử dụng các ứng dụng khác.
  • Nếu vẫn không thể nghe video hay phát âm, đi tới Cài đặt trò chơi => Công cụ & Cài đặt và đảm bảo rằng phần Âm thanh đã được bật.
  • Đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của GlotDojo.

Nếu bạn vẫn không nghe thấy âm thanh nào, đừng lo lắng. Liên hệ với chúng tôi qua glotdojo@ejoylearning.com hoặc gửi thông tin chi tiết tại Liên hệ với chúng tối => Báo cáo lỗi và team GlotDojo sẽ xem xét vấn đề.

Tôi muốn đề xuất tính năng mới

Đi tới More => Liên hệ với chúng tôi => Yêu cầu tính năng. Viết rõ ràng một tính năng mà bạn muốn chúng tôi phát triển và nhấn Gửi để chúng tôi có thể nghiên cứu đề xuất đó.