Dịch nâng cao (Advanced Translation) là tính năng được sử dụng để dịch đoạn văn bản , hay để dịch trong file PDF.

3 cách mở Dịch nâng cao:

Cách 1: Bôi đen câu, đoạn cần tra => Click chuột phải -> chọn GlotDojo eXtension -> Dịch nâng cao (Advanced Translation)

Cách 2: Bôi đen câu, đoạn cần tra => Nhấn tổ hợp phím (Alt + Shift +T)

Giao diện Dịch nâng cao

Cách 3: Khi tra đoạn văn có trên 50 kí tự => Chọn biểu tượng GlotDojo => Dịch nâng cao