Pop-up Tiếng Trung giúp tra cứu cụ thể, chi tiết các thông tin về từ Tiếng Trung, giúp việc học tập Tiếng Trung trở nên hiệu quả, dễ dàng hơn.

Cách tích hợp (tải) Từ điển Add-on vào tiện ích GlotDojo.

Mục NGỮ PHÁP (GRAMMAR)

Trong phần này có chứa các cấu trúc ngữ pháp liên quan đến từ được tra (1), và cho biết cấu trúc thuộc cấp độ HSK mấy (2), loại cấu trúc (3).

Giao diện phần NGỮ PHÁP của Pop-up Tiếng Trung nâng cao

Bấm (3) để xem chi tiết cấu trúc ngữ pháp:

Giao diện bên trong của một cấu trúc ngữ pháp

Chi tiết cấu trúc ngữ pháp đã chọn bao gồm:

(1) NGHĨA: Cấu trúc và loại ngữ pháp

(2) CÁCH SỬ DỤNG: Giải thích & cách dùng.

(3) VÍ DỤ: Ví dụ đi kèm phiên âm, và dịch nghĩa.