GlotDojo eXtension là tiện ích giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn ngay khi xem tại các nền tảng Video như Youtube, Netflix, Ted...

Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ


GlotDojo eXtension cho phép bạn sử dụng các phím tắt khi đang xem phim trên các trang Video được GlotDojo hỗ trợ, giúp cho việc học ngoại ngữ cũng như xem phim được thuận tiện. Danh sách các phím tắt cụ thể như sau:

Danh sách các phím tắt thường dùng

[Q]/Space: Phát/ Tạm dừng
[A]: Quay về câu phụ đề trước
[S]: Lặp lại câu phụ đề
[D]: Chuyển sang câu phụ đề tiếp theo


[⬅️]: Tua lại 10 giây
[➡️]: Tua đi 10 giây
[=]: Tăng tốc 0.1x
[-]: Tua chậm 0.1x

[P]: Tự động tạm dừng
[G]: Đọc câu phụ đề
[F]: Xem toàn màn hình
[M]: Tắt tiếng

Danh sách các phím tắt cho phụ đề

[Alt]+[9]: bật/ tắt làm mờ phụ đề chính
[Alt]+[8]: bật/ tắt làm mờ phụ đề phụ
[V]: Xem nhanh phụ đề chính (Sau khi làm mờ)
[B]: Xem nhanh phụ đề phụ (Sau khi làm mờ)
[N]: Xem nhanh phụ đề chính và phụ (Sau khi làm mờ)

[>.]: Chọn tra từ vựng bắt đầu từ phía bên trái của câu phụ đề
[<,] : Chọn tra từ vựng bắt đầu từ phía bên phải của câu phụ đề

[Alt]+[T]: Dịch nhanh phụ đề
[Alt]+[C]: Sao chép câu phụ đề
[Alt]+[A]: Đánh dấu/ bỏ đánh dấu câu phụ đề