Table of contents

GlotDojo eXtension là tiện ích giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn khi xem tại các nền tảng Video phổ biến như như Youtube, Netflix, Ted, WeTV...

Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ

Cách hiển thị phiên âm khi xem video

GlotDojo sẽ hỗ trợ hiển thị phiên âm đối với các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tiếng Nhật. Để hiển thị phiên âm của các ngôn ngữ này bạn cần mua Từ điển Add-on.

Sau khi mua Từ điển Add-on, bạn làm theo các bước sau để xem video với phiên âm:

Bước 1: Click biểu tượng GlotDojo (1) => Chọn Phụ đề chính(2) để cài đặt hiển thị phụ đề chính (3) => Chọn ngôn ngữ tiếng Anh, Trung hoặc Nhật (4).

Bước 2: Tại mục Phiên âm (5) Chọn mục Hiện phiên âm (6) cho tiếng Anh, Trung hoặc Nhật

  • (7) Cỡ chữ  (Font size): Chọn cỡ chữ hiển thị.
  • (8) Định dạng  (Format): Chọn định dạng hiển thị.
  • (9) Vị trí hiển thị phiên âm: ở trên phụ đề chính.