Table of contents

Nếu không thích phát âm của một thẻ từ cụ thể, bạn có thể thay thế nó bằng file audio của riêng bạn (có sẵn trên mạng, cắt ra từ một video,..v..v..).

Để làm việc này, tìm một thẻ từ trong sổ từ => Chọn dấu "..." ở góc phải thẻ từ => Edit.

Trong menu Sửa thẻ (Edit card), bạn kéo xuống để tìm file audio có sẵn. Bấm biểu tượng cái loa để nghe lại. Sau đó, bạn có thể bấm vào đường link audio để xóa đi và thay thế bằng một đường link audio bạn đã sao chép ở nơi khác.

Bấm biểu tượng cái loa để nghe lại. Bấm "Lưu" (Save) để lưu thay đổi.