Table of contents

Nghe sub chậm là một tính năng giúp bạn luyện nghe chủ động cực kỳ hiệu quả. Bản chất chế độ nghe sub chậm là nghe và dừng lại đoán nội dung nghe một cách chi tiết.

Các bước luyện nghe sub chậm

Bước 1: Chọn biểu tượng GlotDojo (1) => sau đó click chọn Chế độ tự dừng (Auto-pause mode) Ẩn phụ đề (Delay subtitles)

  • Chế độ tự dừng (Auto-pause mode) (2): tự động dừng video ở cuối câu phụ đề. (sử dụng phím tắt [P] để bật/ tắt nhanh chế độ tự dừng.)
  • Ẩn phụ đề (Delay subtitles) (3): ẩn phụ đề cho tới khi video tự dừng
  • Hiển thị phụ đề sau (Show subtitle after) (4): Chọn khoảng thời gian hiển thị phụ đề sau khi video tự dừng
  • Xem tiếp sau khi dừng (Resume after pause) (5): Chọn mục này nếu bạn muốn Video tự động chạy tiếp sau một khoảng thời gian chọn tại mục Xem tiếp sau (Time before resume) (6)

Bước 2: Nghe thật kỹ từng câu thoại và nhại lại lời thoại đó khi video dừng lại.

Bước 3: So sánh và đối chiếu với phụ đề để nhận biết những lỗi sai của mình khi video hiện phụ đề.

Bước 4: Nhấn phím cách [Space] (7) để tiếp tục chạy video.

Chú ý: Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng Chế độ tự dừng (Auto-pause) để luyện nghe bằng cách chép chính tả.