Table of contents

Thay đổi địa chỉ email

Để thay đổi địa chỉ email của bạn, bấm More trên thanh menu. Chọn Bảo mật trong Tài khoản của tôi. Chọn Thay đổi email, sau đó trong “Nhập email mới”, hãy chèn địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng cho tài khoản của mình.

Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu của bạn, bấm More trên thanh menu. Chọn Bảo mật trong Tài khoản của tôi. Chọn Thay đổi mật khẩu, sau đó trong “Nhập mật khẩu mới”, hãy nhập mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng cho tài khoản của mình.

Xóa / hủy kích hoạt tài khoản của tôi

Hiện tại, bạn không thể tự mình xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của mình. Nếu bạn đã suy nghĩ kỹ và quyết tâm xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi và team chúng tôi rất sẵn lòng làm điều đó cho bạn. Trong More, nhấp vào Liên hệ với bộ phận hỗ trợ trong Liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi tin nhắn qua email hoặc Facebook Messenger.

Thay đổi hình đại diện

Để thay đổi hình đại diện của bạn, hãy chuyển đến More -> Đăng ký (trong Tài khoản của tôi). Chọn Tải ảnh lên và nhập ảnh từ máy tính của bạn.