GlotDojo eXtension là tiện ích giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả hơn. Một trong những tính năng của nó là tra từ, dịch nghĩa nhanh ngay khi lướt web hay xem Video tại các nền tảng lớn như Youtube, Netflix, Ted...

Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ

Các cài đặt và tính năng chung của GlotDojo trên trang Video

(1) Click chọn biểu tượng GlotDojo để mở cài đặt trên Video.

Giao diện cài đặt của GlotDojo trên trang Video

(2) Tùy chỉnh hiển thị phụ song ngữ, phụ đề dịch và phiên âm. Đọc thêm

(3) Xem trước hiển thị phụ đề

(4) Dừng khi trỏ chuột: Tạm dừng video khi trỏ chuột vào phụ đề

(5) Hiện tiến độ: Hiện thanh thời lượng phụ đề

(6) Thay đổi thời lượng hiện phụ đề: Kéo dài thời gian hiện phụ đề đến khi câu tiếp theo xuất hiện

(7) Đẩy nhanh/ chậm phụ đề: Điều chỉnh phụ đề nhanh, chậm, chỉnh khớp so với hội thoại

(8) Tốc độ: Lựa chọn tốc độ nhanh, chậm cho Video

(9) Chế độ tự dừng: Chế độ từ dừng khi hết câu sub. Đọc thêm

(10) Tải phụ đề riêng: Tải lên file phụ đề của bạn

(11) Phím tắt: Mở hướng dẫn các phím tắt của Glot Dojo trên trang Video. Phím tắt giúp bạn học với Video một cách tiện lợi và nhanh chóng hơn. Đọc thêm

(12) In phụ đề: In phụ đề của Video. Đọc thêm

(13) Lưu phụ đề: Hiện thị danh sách phụ đề đã lưu (Đánh dấu). Đọc thêm