Cài Đặt Nhanh là gì?

Cài Đặt Nhanh chứa những cài đặt cần thiết nhất cho trải nghiệm tra từ.

Mở Cài Đặt Nhanh giúp bạn chỉnh sửa các cài đặt một cách nhanh chóng.

Cách mở khung Cài Đặt Nhanh

Kích chọn biểu tượng GlotDojo (1) => Giao diện Cài Đặt Nhanh (2)

Giao diện Cài Đặt Nhanh (2)

Cách hiển thị biểu tượng Glotdojo

Nếu đã cài đặt GlotDojo Extension nhưng bạn không thấy biểu tượng Glot trên thanh trình duyệt Chrome, hãy làm như sau:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng mảnh ghép (a)
  • Bước 2: Chọn ghim để hiển thị biểu tượng GlotDojo (b)
Cách hiển thị biểu tượng GlotDojo trên trình duyệt Chrome