Table of contents

Dưới đây là hướng dẫn các bước để nâng cấp lên Từ điển Cao cấp Tiếng Trung/Tiếng Nhật sau khi nhận mã code gia hạn. Bạn có thể xem hướng dẫn trong email chứa mã code mà GlotDojo gửi, hoặc theo dõi các bước ở dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập vào GlotDojo

Đăng nhập vào trang chủ GlotDojo và bấm Đăng nhập ở góc phải màn hình để đăng nhập hoặc đăng kí tài khoản của bạn.

Bước 2: Mở trang gia hạn code

Mở trang redeem: https://GlotDojo.com/redeem

Bước 3: Nhập mã code

Nhập mã code mà bạn nhận được vào ô sau:

Bước 4: Gia hạn

Sau khi nhập code, bấm Gia hạn. Màn hình sẽ hiện ra nội dung như sau. Lúc này, tài khoản của bạn đã sở hữu thành công Từ điển Cao cấp mà bạn mua.

Sau khi sở hữu Từ điển Cao cấp thành công, bạn cần tải từ điển tương ứng về để có thể bắt đầu tra từ với từ điển.

Cách cài đặt Từ điển Add-on của Tiếng Trung hay Tiếng Nhật
Sau khi thanh toán mua Từ Điển Add-on [/vi/tu-dien-cao-cap-la-gi/] của TiếngTrung [https://ejo.bz/chinese-premium] hoặc Tiếng Nhật[https://ejo.bz/japanese-premium], bạn cần tải từ điển tương ứng về để có thểtra từ với Popup Add-on cao cấp. Các bước tải từ điểnBước 1: Mở trang Cài Đặt Chung => c…