Bạn có thể tra cứu bất kì từ nào trên ảnh chụp màn hình với tính năng Tra từ trên ảnh chụp màn hình của GlotDojo.

Có 3 cách truy cập tính năng này.

Cách mở tính năng Tra từ trên ảnh chụp màn hình

Cách 1

Click chuột phải vào màn hình >> chọn GlotDojo extension (1) >> chọn Glot capture (2). Bôi đen từ trên ảnh chụp màn hình rồi tra như trên văn bản thông thường.

Cách 2

Chọn biểu tượng GlotDojo ở góc phải màn hình trình duyệt (2) >> Chọn biểu tượng Tra từ trên ảnh chụp (2). Sau đó, bôi đen từ trên ảnh chụp màn hình rồi tra như trên văn bản thông thường.

Cách 3

Click chuột phải vào biểu tượng GlotDojo (3) >> Chọn Glot Capture (3). Bôi đen từ trên ảnh chụp màn hình rồi tra như trên văn bản thông thường.